Festivalna dvorana - 04.03.2015

Vsako leto se v počastitev 1. marca, dneva Civilne zaščite, na svečanih podelitvah priznanj in plaket spomnijo vseh, ki so zaslužni za prostovoljno, nesebično, dolgoletno in zlasti požrtvovalno delo na področju zaščite in reševanja. Tokratno slovestno prireditev je Štab CZ za ljubljansko regijo skupaj z Mestno občino Ljubljano gostil v Festivalni dvorani, kamor smo bili povabljeni tudi jamarji JK Krka. Na predlog Štaba občine Ivančna Gorica smo bili med dobitniki bronastega priznanja, kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in zlasti pomoči. Za prejetje zelo pomembnega priznanja za naše dosedanje delo, se jim prav lepo zahvaljujemo. Poleg nas je priznanja in plakete CZ prejelo še 159 posameznikov, prostovoljnih društev in preostalih organizacij, med drugim tudi dva pripadnika Jamarske reševalne službe pri JZS. Uvodni govor sta imela Zoran Jankovič, župan MOL in Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja URSZR. Po svečani podelitvi je sledilo prijetno druženje. Foto: Leopold Bregar, JK Krka in dr. Maks Merela, JRS