Bokrova jama in okolica - 22.04.2018

Jamarji pri svojem raziskovanju velikokrat najdemo v jamah raznovrstne odpadke, ki še vedno predstavljalo velik problem za človeštvo. Zato se trudimo, da vsako leto naredimo nekaj dobrega za naš planet in skušamo pri tem spodbuditi širšo javnost, da bi se zavedala problema onesnaženosti jamskih objektov in kako škodljivo je to za podtalnico. Letos smo prav na Dan Zemlje, 22. 4. 2018 izpeljali čistilno akcijo Bokrove jame v Dečji vasi pri Zagradcu. Osem članov kluba je pridno pobiralo odpadke po jami in v bližnji okolici jame, jih razvrščalo v vreče ter uredilo okolico, saj mimo jame poteka pot, nekaj metrov nižje pod vhodom v jamo pa teče reka Krka. Bokrova jama je znana po predvsem po svojih arheoloških odkritjih, med drugimi so bili v jami najdeni ostanki človeških okostji in kosi prazgodovinskih glinastih posod. Največ odpadkov smo našli prav na vhodnem delu jame in pod njenih pobočjem; prevladovalo je steklo in različni kosi embalaže, našli pa smo tudi nekaj večjih kosov starega železa. Smeti smo po končani akcijo odnesli do glavne ceste, kjer nas je čakala avtomobilska prikolica, ki smo jo uspeli dodobra napolniti. Smeti smo odpeljali kamor sodijo. Delovno akcijo smo zaključili v idiličnem zavetju nabrežja reke Krke.