Čistilna akcija jame - 19.09.2020

V soboto 19.9. 2020 se člani dobimo na Krki pred klubom saj smo pričeli z našo že kar tradicionalno klubsko čistilno akcijo. Vsako leto se potrudimo da očistimo vsaj eno bolj ali manj onesnaženo jamo v domači ali sosednji občini.Na seznamu onesnaženih jam je bila tudi Jama 1 v Starih Doleh. V njej je ležalo nekaj z vrha vidnih smeti, kar pa jamarji vedno jemljemo z rezervo saj se še marsikaj pokaže ko odmaknemo listje, humus ali nametano vejevje. Zbrani se z vso najnujnejšo opremo odpeljemo v smeri Hočevja in po prihodu do jame je sledil krajši ogled smeti na vhodu, kar je izgledalo kot tekmovanje "Kdo več vidi in kdo bolj iztegne vrat?" :) V vhodni stopnji je pod vertikalo ležalo nekaj sodov od goriva, več plastike, železja itd. Začeli smo... Robi in Maja sta opremila smer, Mima-beri Alojz je šel v jamo, Leopold je skrbel za organizacijo in foto utrinke, Tanja in Žan sta odmetala nekaj vej izpred vhoda za lažji transport, Tone in Lucija pa sta imela skrb v terenski kuhinji 🙂 Postopoma smo začeli z izvlekom večjih kosov, sodov nato pa še vse ostale smeti. Lažje kose smo sproti odnašali do poti in jih sortirali. Že je kazalo da je pobrano vse a se je pod kupom vejevja našlo še nekaj dela. Med delom nas je obiskal tudi nekdanji aktiven jamar Alojz Grm, ki je bil navdušen nad našo akcijo. Ko v jami ni bilo več sledov smeti je sledil zaključek z zasluženim kosilom ter druženjem. V Jamarskem klubu Krka smo ponosni na vsako očiščeno jamo. Zavedamo se, da s čistilno akcijo pripomoremo le majhen delček k čistejšemu okolju. Upamo na boljše čase za jame in podtalnico ki priteče iz naših pip.