Čiščenje Živkotove jame - 04.10.2023

Živkotovo, 17m dolgo in 4m globoko jamo si je spomladi letos ogledal član Janez Jerman, saj mu je to področje Tančne Gore dobro poznano. Ob obisku je spoznal, da gre za zelo onesnaženo jamo, ki se nahaja v bližini izvira Dobličice. Jamarji se še kako dobro zavedamo, da so čiste jame predpogoj za čisto podtalnico, ki prihaja iz naših vodovodnih pip in da je jamo potrebno očistiti. Tako je Janez s preostalimi pomočniki Jernejem Fortuno, Tešem Aleksićem in Andražem Jermanom začel letos v mesecu juliju s čiščenjem jame. Poletje je pri njih minilo v znamenju 17 čistilnih akcij, na katerih so nabirali smeti v vedra, iznašali odpadke iz jame, jih prebirali in razvrščali v različne vreče. Opravljenih je bilo 51 ur del, vendar delo še ni povsem končano. Iz jame je bilo do sedaj odstranjenih dobrih 9 m3 materiala, od tega 7,6 m3 odpadkov, med katerimi prevladujejo plastenke, konzerve, steklenice, oblačila, obutev, plenice, kosovni odpadki in železo. Našlo se je tudi kar nekaj kosti domačih in divjih živali ter nevarnih odpadkov v obliki zdravil, baterij in lakov. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Komunali Črnomelj, ki nam je donirala PVC-vreče in skupaj z deponijo na Vranovičih poskrbela za odvoz in razvrščanje odpadkov. Več Odeon .