ČLOVEŠKA RIBICA            

 

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
 

Znamenita človeška ribica, simbol slovenske favne in naravne dediščine, je svetovna zoološka redkost, endemit dinarskega kraškega podzemlja, edini jamski vretenčar v Evropi, ki meri v dolžino 25 do 30 cm, je največja jamska žival na svetu. Živi v podzemeljskih vodah. Belo ali človeško ribo, kot žival, ki jo narasla voda včasih vrže iz podzemlja, so že davno poznali domačini okrog Stične. Nedoločno jo omenjata J. V. Valvasor (Slava vojvodine Kranjske, 1689) kot zmajevega mladiča in F. A. Steinberg (1761) iz Malnov pri Planini kot štirinožno belo ribo, ki cvili. Človeško ribico je leta 1768 prvi opisal J. N. Laurenti in jo poimenoval Proteus anguinus.
Krška jama je ena zgodnejših lokalitet človeške ribice, saj so jo odkrili že sredi 19. stoletja.

Marko in Gregor Aljančič