IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stena nad Jamo Poltarico (13.05.2018)
V nedeljo smo se zjutraj dobili pri že nam domači steni nad Jamo Poltarico. Dobili smo se z namenom, da obnovimo znanje, ter poučimo nova bodoča člana, katera sta zelo zainterisirana za jamarstvo. Za prvič jima je šlo kar zelo dobro. Pogledat sta nas tudi prišla naš predsednik Poldi, ter član Tone, katera sta se vračala iz ogleda terena, kjer sta izvedela za nekaj novih jam. Z treningom smo zaključili še pravi čas, da nas ni dobil dež.
Udeleženci: Anton Kutnar, Janez Hočevar, Jani Perovšek, Leopold Bregar, Robi Maren, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


Prva pomoč (13.04.2018)
Tečajniki smo se v sklopu tečaja udeležili predavanja iz prve pomoči. Predavanje, ki ga je vodil naš član Frenk Jenkole je obsegalo teme o krvavitvah, zlomih, ozeblinah, podhladitvah, opeklinah, ter oživljanju. Po predstavitvi teoretičnega dela smo imeli prikaz uporabe povojev, ter pripomočkov za oskrbovanje ran. Na koncu smo se seznanili s praktičnim prikazom oživljanja na lutki. Vsak tečajnik je preizkusil, kako se pravilno pristopi do poškodovanca, ter kako se preveri, ali poškodovanec kaže znake življenja. Temu je sledilo izvajanje umetnega dihanja, ter masaže srca. Na koncu smo se seznanili še z uporabo defibrilatorja. Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju zelo pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembne ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo življenje.
Udeleženci: Frenk Jenkole, Jani Perovšek, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Žan Jakob Stariha


Stena nad Jamo Poltarico (25.03.2018)
Na lep nedeljski dan smo se zjutraj ob 9:00 dobili pri izviru Poltarice, ter se odpravili k steni da malo potreniramo znanje vrvne tehnike. Pridružila se nam je nova članica Maja, katera je zelo zainteresirana za jamarstvo in hitro osvaja znanje. V steni je bil Urban zadolžen, da opremi dve smeri. Potrenirali smo znanje premagovanja preko vozla, prečnice in se večkrat dvignili in spustili. Urban in Jani sta tudi potrenirala snemanje poškodovanca. Z obiskom nas je počastil tudi novi predsednik Leopold Bregar, ki je spremljal potek dela in nam znal tudi svetovati. Predlagal nam je tudi, če bi šli pogledat za tri možne nove jame, katere je odkril pozimi. Vsi smo bili navdušeni nad idejo, tako da smo šli potem skupaj tudi na ogled možnih jam. Na žalost ni nobena ustrezala za registracijo. Akcijo smo zaključili z kratko "jamalizo", pri kateri je vsak udeležencec povedal par besed. Z izobraževanjem bomo nadeljevali v aprilu.
Udeleženci: Jani Perovšek, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki