REŠEVANJE             

 
Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
 

V Jamarskem klubu Krka se že vse od ustanovitve zavedamo, da reševanje iz jam in brezen zahteva visoko strokovno usposobljene reševalce iz vrvne reševalne tehnike. Trenutno imamo med našim članstvom osem jamarskih reševalcev z opravljenim izpitom, ki aktivno delujemo v Jamarski reševalni službi Slovenije. Redno sodelujemo na vseh usposabljanjih, vajah in reševanjih ter si na ta način pridobivamo dragocene zkušnje, potrebne ob morebitnem posredovanju.

Svoje znanje in izkušnje prenašamo tudi na ostale člane kluba ,ki so pripravljeni kadarkoli pomagati v primerih nesreče v jami ali breznih, na težko dostopnem terenu, pri reševanju iz visokih stavb, iskanju pogrešanih oseb itd.

Zelo dobro sodelujemo tudi z Civilno zaščito Občine Ivančna Gorica saj redno izvajamo prikaze reševanja iz visokih stavb, v letu 2007 smo izvedli tudi skupno vajo reševanja iz brezna.

V PRIMERU NESREČE POKLIČITE TEL. ŠT 112