NOVICE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kraški rob nad Podpečjo (01.01.2020)
Delovne akcije v smislu medklubskega sodelovanja so pomembne z vidika medsebojne pomoči pridobivanja novih izkušenj in seveda utrjevanja prijateljstva. V Jamarskem klubu Krka se nanje radi odzovemo. Tokrat sta na kraškem terenu pregledovala jame Jure Tičar član brežiškega kluba ter Leopold. Skupaj sta v celodnevni akciji pregledala in preverila osnovne podatke, onesnaženosti in lege kar osmih jam na Kraškem robu. Nekaj jam je bilo res lepih in čistih v katerih se nahajajo tudi večje kolonije netopirjev. Naletela pa sta žal tudi na onesnaženost in vandalizem v jami. Smeti sta pobrala, popisane jame pa so zaznamovane še za nekaj rodov.
Udeleženci: Leopold Bregar