IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Čukovina (28.04.2017)
Petek popoldan smo preživeli v prostorih Čukovine, kjer smo izvedli predavanje iz prve pomoči, ki je bilo še zlasti namenjeno letošnjim tečajnikom. Frenk nam je na začetku podal predavanje iz osnov zaustavljanja krvavitev, imobilizacijo zlomov in zvinov ter kako ravnati v primeru podhladitve. Sledil je praktični prikaz oživljanja in položaj nezavestnega. Vsak izmed udeležencev se je lahko preizkusih v oživljanju, vadili pa smo tudi primere zaustavitve krvavitve in imobilizacijo. Na koncu pa se je predstavila še oprema, ki jo za potrebe intervencij uporablja RC Novo mesto.
Udeleženci: Aleš Globokar, Frenk Jenkole, Tanja Podržaj


Stena Poltarca (12.03.2017)
Spet je leto na okoli.Jamarji smo se zbudili iz zimskega spanja in zaceli z izobrazevanjem.Opremili so tri smeri nabijali svedrovc preckanje vozla precnica. Vzdusje je bilo super.
Udeleženci: Blaž Primc, Jani Perovšek, Tomaž Hrovat, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


Krska jama (04.03.2017)
Tudi letos smo sodelovali na jurcicevem pohodu.za nekatere je bil vec kot odlicen trening. Pohodnikov je bilo veliko, zanimanja tudi. Nekajkrat smo bili tudi vodniki po jami za kar smo bili lepo poplacani z malico od TD Krka(pinkihvala) Pohodnikom smo obljubili da se drugo leto spet vidimo na istem kraju.
Udeleženci: Aleš Globokar, Jani Perovšek, Primož Pahar, Tomaž Hrovat, Urban Slana


!!!Laboratorij Tular-Kranj (19.02.2017)
Tudi jamarjem kdaj prija, da se namesto raziskovanja jam, raje podajo kam drugam. Ker novega znanja nikoli ni preveč in se Leopold že nekaj časa dogovarja za obisk jamskega laboratorija Tular v Kranju, smo nedeljsko dopoldne izkoristili za potepanje po Gorenjski. Tam sta nas nasmejanih obrazov pričakala Gregor in Magda Aljančič. Sledila je prava strokovna ekskurzija. Na začetku je Gregor povedal nekaj o sami jami, ki jo je v namen preučevanja življenja človeških ribic, leta 1960 preuredil v laboratorij jamski biolog Marko Aljančič. Kmalu zatem smo vstopili v podzemni svet, kjer smo že kmalu lahko opazovali človeške ribice, ki je zelo podoben njihovemu naravnemu okolju. Skupaj z Magdo sta nam pojasnila marsikaj zanimivega o njihovem življenju v jamah, razmnoževanju, prehranjevanju, onesnaževanju njihovega ekosistema in preostalih dejavnikov, ki ogrožajo njihovo življenje. Posebej se nam je vtisnila v spomin črna človeška ribica, ki je od svoje sorodnice različna ne le po barvi, temveč tudi po velikosti. Zares, pogled nanjo je bil dih jemajoč. Ker živi samo v Beli Krajini, jo je potrebno toli
Udeleženci: Frenk Jenkole, Leopold Bregar, Mateja Podržaj, Primož Bregar, Tanja Podržaj, Žan Jakob Stariha


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki