IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

!!!Izpiti JZS (01.09.2018)
V soboto 1.9.2018, so v gorjanskih gozdovih nad Kostanjevico na Krki v sklopu Dolenjskega jamarskega tabora potekali izpiti JZS. Udeležili so se jih tudi naši člani Žan, Jani, Lucija, Robi in Maja. Vsi so z veliko znanja in nasmeškom na obrazu pričeli dan s teoretičnim delom izpita. V vzpodbudo pa sta jim bila Leopold in Urban. Naša ekipa je tako po pisnem delu kljub močnem dežju ponosno odšla še pred Brezno Pekel. Tam so se dokazali v znanju iz prve pomoči, plezanju navzdol in navzgor, skozi vozel, po prečnici in po lojtricah, znanju tovariške pomoči, zabijanju svedrovcev, dokumentiranju, opremljanju jam, izdelavi vozlov... Ko so pokazali svoje znanje inštruktorjem, so se vrnili v tabor. V poznih popoldanskih urah pa so izvedeli svoje rezultate in zato dobili zaslužene nazive: Žan in Jani (Jamar in USJD), Lucija, Robi, Maja (Jamarski pripravnik). Seveda pa grejo zasluge tudi mentorju Žanu, predsedniku Leopoldu, nekdanjemu mentorju Urbanu ter tudi Tanji, ki je uspela pomagati po svojih zmožnostih. Kljub veliki tremi pa so člani ekipe v obdobju izobraževanja namenili skoraj več časa smehu in z
Udeleženci: Jani Perovšek, Leopold Bregar, Lucija Škof, Maja Lokar, Robi Maren, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


Stena nad Jamo Poltarico (15.07.2018)
Nedeljske akcije se zadnje čase vrtijo predvsem okoli izobraževanja tečajnikov. Jesenski rok se približuje, želja vseh nas pa je, da kmalu osvojijo vsa potrebna znanja da bodo na koncu uspešni tudi na izpitih. Kot običajno sta bili tudi tokrat hitro opremljeni dve smeri s prečnicami z vmesnimi vozli da ne bo plezanje preveč enostavno.Jani in Žan sta se lotila zabijanja svedrovca ter tovariške pomoči, Lucija, Maja in Robi pa prečnic ter plezanja preko vozlov. Popestritev dneva je bil še trening in pomen uporabe lojtric v jamarstvu ter tudi preverjanje teoretičnega znanja. Seveda tukaj ni šlo brez številnih vprašanj, ki se navezujejo na varstvo jam, prve pomoči, dokumentiranja in vsega ostalega kar je potrebno znati. Po napenjanju možganov je sledila pavza z obilnejšo malico saj je vsak prinesel nekaj s sabo in hrane ni manjkalo. Vreme je bilo kljub slabim napovedim naklonjeno in zato se je izobraževanje nadaljevalo do poznega popoldneva. Vrvna tehnika tečajnikom ne dela težav ravno tako obvladajo vozle, manj zanimiva a pomembna teoretična znanja pa bodo tudi kmalu dokončno osvojili :) L.B.
Udeleženci: Jani Perovšek, Leopold Bregar, Lucija Škof, Maja Lokar, Robi Maren, Žan Jakob Stariha


Stena nad Jamo Poltarico (13.05.2018)
V nedeljo smo se zjutraj dobili pri že nam domači steni nad Jamo Poltarico. Dobili smo se z namenom, da obnovimo znanje, ter poučimo nova bodoča člana, katera sta zelo zainterisirana za jamarstvo. Za prvič jima je šlo kar zelo dobro. Pogledat sta nas tudi prišla naš predsednik Poldi, ter član Tone, katera sta se vračala iz ogleda terena, kjer sta izvedela za nekaj novih jam. Z treningom smo zaključili še pravi čas, da nas ni dobil dež.
Udeleženci: Anton Kutnar, Janez Hočevar, Jani Perovšek, Leopold Bregar, Robi Maren, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


Prva pomoč (13.04.2018)
Tečajniki smo se v sklopu tečaja udeležili predavanja iz prve pomoči. Predavanje, ki ga je vodil naš član Frenk Jenkole je obsegalo teme o krvavitvah, zlomih, ozeblinah, podhladitvah, opeklinah, ter oživljanju. Po predstavitvi teoretičnega dela smo imeli prikaz uporabe povojev, ter pripomočkov za oskrbovanje ran. Na koncu smo se seznanili s praktičnim prikazom oživljanja na lutki. Vsak tečajnik je preizkusil, kako se pravilno pristopi do poškodovanca, ter kako se preveri, ali poškodovanec kaže znake življenja. Temu je sledilo izvajanje umetnega dihanja, ter masaže srca. Na koncu smo se seznanili še z uporabo defibrilatorja. Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju zelo pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembne ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo življenje.
Udeleženci: Frenk Jenkole, Jani Perovšek, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Žan Jakob Stariha


Stena nad Jamo Poltarico (25.03.2018)
Na lep nedeljski dan smo se zjutraj ob 9:00 dobili pri izviru Poltarice, ter se odpravili k steni da malo potreniramo znanje vrvne tehnike. Pridružila se nam je nova članica Maja, katera je zelo zainteresirana za jamarstvo in hitro osvaja znanje. V steni je bil Urban zadolžen, da opremi dve smeri. Potrenirali smo znanje premagovanja preko vozla, prečnice in se večkrat dvignili in spustili. Urban in Jani sta tudi potrenirala snemanje poškodovanca. Z obiskom nas je počastil tudi novi predsednik Leopold Bregar, ki je spremljal potek dela in nam znal tudi svetovati. Predlagal nam je tudi, če bi šli pogledat za tri možne nove jame, katere je odkril pozimi. Vsi smo bili navdušeni nad idejo, tako da smo šli potem skupaj tudi na ogled možnih jam. Na žalost ni nobena ustrezala za registracijo. Akcijo smo zaključili z kratko "jamalizo", pri kateri je vsak udeležencec povedal par besed. Z izobraževanjem bomo nadeljevali v aprilu.
Udeleženci: Jani Perovšek, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki