IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

!!!Izpiti JZS-Sežana (07.09.2019)
Jeseni žanjemo, kar smo sejali spomladi! In ker smo bili pridni vse poletje, smo se lahko veselili. V začetku marca smo nekateri s trenutnim navdihom, drugi z dolgoletno željo izkoristili povabilo Jamarskega kluba Krka k vpisu v jamarsko šolo. Najrazličnejše predstave smo imeli, kaj nas pravzaprav čaka na samem tečaju in tudi v jamah, večina se namreč do takrat prav po jamarsko še ni podala vanje. Presenečenje je bilo veliko, k sreči prijetno, čeprav brez strahu in dolžnega spoštovanja do matere narave ni šlo. Jamarji so nas naučili vozle, pa spuščanja po vrveh dol in plezanja nazaj gor (kakopak). Potem so nas čiste in dišeče v opranih oblekah gnali v temne globine, na plano smo se privlekli blatni, o telesnih vonjavah raje ne bi, pa zelo utrujeni, a nasmejani do ušes. Za treninge smo namenjali ure ob koncih tedna, a službene in druge obveznosti niso vsem bile naklonjene novemu hobiju, sem ter tja nam je ponagajalo še vreme, a peščica je natrenirala dovolj, da sta vodja izobraževanja Žan Stariha in predsednik jamarskega kluba Leopold Bregar prižgala zeleno luč, da se udeležijo
Udeleženci: Irena Hren, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Saša Senica, Tanja Podržaj, Žan Jakob Stariha


Stena nad Jamo Poltarico (28.04.2019)
Danes smo se kljub slabi vremenski napovedi zopet dobili v steni, res da v manjšem številu kot prejšnič. Potrenirali smo spuščanje in plezanje po vrvi kar gre tečajnikom že kar dobro od rok. Maja se je tokrat preizkusila v opremljanju, kar ji ni delalo težav. Na treningu tudi tokrat ni manjkalo dobre volje in smeha.
Udeleženci: Jože Fir, Jani Perovšek, Leopold Bregar, Maja Lokar, Robi Maren, Žan Jakob Stariha


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki