IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

!!!Huda luknja (07.09.2013)
Marsikdo bi si mislil, da so jamarski izpiti enostavni. No, letošnji tečajniki vam lahko potrdijo, da to zagotovo niso. Že od spomladi je v našem klubu potekalo izobraževanje za pridobitev naziva jamarski pripravnik in po več mesecih, je to soboto končno prišel čas, da pokažejo širšemu jamarskemu občinstvu kaj znajo. Najprej jim je vodja Izobraževalne službe pri JZS razdelil teste, ki so jih morali pravilno rešiti. Nato je po pregledu osebne opreme sledil še praktični preizkus njihovega znanja; plezanje preko sidrišč, vozla in odmika navzgor, nato še navzdol. Niso se izognili niti plezanju po lojtrcah, izdelavi vozlov in preverjanju znanja o prvi pomoči. Na koncu jim je z malo truda in pridobljenim znanjem na tečaju, seveda uspelo. Po končanih izpitih in podeljenih diplomah, so si nekateri ogledali še jamo Huda luknja, drugi pa so se podali na ogled prve jamske ferate pri nas. Pozno zvečer smo se poslovili od jamarskih kolegov (ta konec tedna je v Hudi luknji potekalo tudi Srečanje slovenskih jamarjev)in se podali proti domu.
Udeleženci: Hana Zajc, Maja Čabraja, Peter Gliha, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat, Tanja Podržaj, Urban Slana


Temnica na Krasu (13.08.2013)
Odpeljal sem se na Kras natančneje proti Temnici in v steni pomagal pri izobraževanju. Mojca Cotič, ki je bila prvič v jamarski opravi se je učila vrvne tehnike ravno tako je znanje obnovil alpinnist Albret Ličan ter Mojca Cencič, ki je potrenirala reševanje ponesrečenca ter ostale jamarske manevre.V poznem popoldanskem času smo vsi skupaj z Rajkom na čelu odšli v Slivarske ponikve (dolžina 847m;globina 121m). Čista jama z gladkimi spranimi stenami premore številna jezerca, ki smo jih prečili in obenem videli zanimive kapniške tvorbe, prodnike pa tudi nekaj smeti.Spremljal sem Mojco, ki je prvič v jami uporabljala vrvno tehniko.Čas v jami je hitro minil in iz nje smo varno in z lepimi občutki prišli v trdni noči. Dom v Temnici pa ugledali malo pred drugo uro zjutraj-lepo je bilo :)
Udeleženci: Leopold Bregar


Stena nad Poltarico (18.05.2013)
Marko, naš klubski vodja izobraževanja se te dni potepa po tujini,upamo da se kmalu vrne iz Francije:) Da pa se izobraževanje v klubu nemoteno nadaljuje smo se danes zbrali ob devetih zjutraj, opremili steno in pričeli. Osvajali smo nova znanja uporabe lojtric in prehod čez prečnice ter se nekajkrat spustili tudi čez vozel. Bili smo tako pridni, da smo pozabili na uro ter s treningom zaključili ob petih popoldan. Za priučitev plezalnih manevrov si je pač potrebno vzeti čas:)
Udeleženci: Maja Čabraja, Peter Gliha, Robert Godec, Tomaž Hrovat, Tanja Podržaj, Urban Slana


!!!Krška jama (21.04.2013)
SPET SKUPAJ.Pomagali smo TD KRKA pri njihovi organizirani čistilni akciji. Pregledali smo steno nad vhodom Krške jame, in odstranili vse premikajoče se skale in vejevje. Sodelujočim članom smo predstavili problem onesnaženja jam,in potrebnih postopkov ob čiščenju le teh. Ker slike povejo več kot besede,lahko iz njih razberete kako smo se imeli. Tudi zato sem rad član JK Krka.
Udeleženci: Alojz Malenšek, Marko Pavlin, Peter Gliha, Primož Pahar, Tomaž Hrovat


Poltaca (20.04.2013)
Spet v steni z tečajniki. Trenirali smo prepenjanje navzdol in navzgor,obračanje na vrvi in prehod preko vozla,ponovili izdelavo vozlov, vedno firbčne pa že pričeli usposabljati za naziv jamar.
Udeleženci: Blaž Primc, Klemen Knez, Marko Pavlin, Peter Gliha, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat, Urban Slana


!!!Stena Poltarce (14.04.2013)
Z tečajniki, smo se dobili v steni Poltarice,kjer so preplezali svoje prve metre z pomočjo vrvne tehnike. Navdušeni so zahtevane manevre ponovili večkrat in na koncu smo vsi skupaj prišli do mnenja,da bomo pred resno jamo zadevo še enkrat ponovili. Ob ognju smo spekli klobase in hrenovke ,spili nekaj požirkov osvežilne pijače,razopremili steno ,si ogledali jamo Poltarico in vsi zadovolnji odšli vsak sebi z željo čimprejšnjega snidenja.
Udeleženci: Hana Zajc, Maja Čabraja, Marko Pavlin, Nataša Lukman, Peter Gliha, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat


Klub (06.04.2013)
Tega dne smo izvedli triurni tečaj prve pomoči, namenjen vsem članom Jamarskega kluba Krka. Seznanili smo se z postopkom ob jamarski nesreči,nato pa nam je Frenk predstavil še ukrepe proti podhladitvi,zaustavitev krvavitev,imobilizacijo udov ter postopek renimacije na lutki tudi z pomočjo defiblatorja ,kar je vsak posameznik tudi praktično izvedel.
Udeleženci: Aleš Globokar, Alojz Malenšek, Blaž Primc, Frenk Jenkole, Hana Zajc, Janez Jerman, Jože Kozinc, Leopold Bregar, Lojze Oberstar, Marko Pavlin, Nataša Lukman, Primož Bregar, Primož Fink, Peter Gliha, Primož Pahar, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


klub (24.03.2013)
Tudi ta snežni dan smo izkoristili ter medse povabili nove tečajnike s katerimi smo ponovno spoznavali in se naučili izdelave vozlov ter uporabe in namen osebne jamarske opreme.Akcija je potekala v prijetnem vzdušju v klubskih prostorih izkoristili pa smo možnost uporabe prostorov TD Krka.Vsi skupaj pa že nestrpno pričakujemo da osvojeno znanje čimprej preizkusimo tudi v steni in kasneje v jami.
Udeleženci: Aleš Globokar, Alojz Malenšek, Hana Zajc, Klemen Knez, Maja Čabraja, Marko Pavlin, Primož Fink, Peter Gliha, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat, Urban Slana


Klub (17.03.2013)
Danes smo se z šestimi letošnjimi tečajniki za naziv jamar pripravnik, dobili v klubskih prostorih kjer smo jim ponovno predstavili delovanje kluba in pomen jamarstva. Spoznali smo se z osebno in skupno opremo ter izdelali prve vozle.
Udeleženci: Klemen Knez, Leopold Bregar, Maja Čabraja, Marko Pavlin, Primož Fink, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat


Klub (10.03.2013)
Dobili smo se v klubu kjer smo novim članom in letošnjim tečajnikom predstavili klubsko jamarsko aktivnost ter jih na ta način pričeli izobraževati za njihove prve jamarske korake.
Udeleženci: Alojz Malenšek, Klemen Knez, Leopold Bregar, Marko Pavlin, Primož Pahar, Tomaž Hrovat, Tanja Podržaj


Krška jama (02.03.2013)
V okviru Jurčičevega pohoda smo se dobili pred Krško jamo kjer smo TD Krka pomagali pri dnevu odprtih vrat.V jamo smo pospremili preko 450 zadovolnjih obiskovalcev in jim na samem vhodu predstavili delovanje JK Krka. Z predstavitvijo smo pridobili tudi tri nove potencijalne člane kluba. Štirje naši člani in članice pa so se udeležili tudi pohoda.
Udeleženci: Aleš Globokar, Blaž Primc, Mitja Kozinc, Marko Pavlin, Peter Gliha, Primož Pahar, Urban Slana


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki