IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Klub (17.12.2015)
Omejenega dne smo izkoristili za ucenje vozlou ter prijetno druzbo
Udeleženci: Janez Hočevar, Jani Perovšek, Lojze Oberstar, Primož Pahar, Urban Slana


Jama Stropnica (05.09.2015)
V soboto, 5. 9.2015 se je v zgodnjih jutranjih urah zbrala množica nadobudnih jamarjev in inštruktorjev v dobro znani gostilni v Bistrici v Beli Krajini. Nekateri so bili bolj, drugi malo manj nervozni, saj je ta dan potekal drugi rok izpitov pri JZS. Po uvodnem nagovoru, razdelitvi nalog in preverjanju prisotnosti 17 prijavljenih izpitnikov, se je delo lahko začelo. Inštruktorji so hiteli pripravljat poligone, izpitniki pa so tiho izpolnjevali pisni del izpitov. Izpiti so potekali za naziv jamarskih pripravnik, jamar+USJD, USJD in inštruktor. Po pisnem delu so imeli preverjanje znanja prve pomoči, varstva jam in snemanje poškodovanca. Okoli 13.00 ure so se "preselili" na poligon h jami Stropnica, kjer so pokazali še praktično znanje (pregled opreme, plezanje poligona, opremljanje stene, plezanje po "lojtricah", ...). Po zaključku je sledila dobra malica izpod rok novomeških jamarjev in pozno zvečer podelitev diplom.
Udeleženci: Leopold Bregar, Tomaž Hrovat, Tanja Podržaj, Urban Slana


"Čukovina" (28.02.2015)
Tokratno izobraževanje je bilo namenjeno obnovitvi znanja iz prve pomoči. Krajši tečaj je zajemal vse osnove pri zaustavitvi krvavitve, imobilizacijo ob različnih zlomih, postopek ob uhajanju nevarnih plinov, podhladitvi, skratka vse, kar mora jamar znati na izpitu in nam lahko pride prav tudi drugače v življenju. Ponovili smo tudi postopek oživljanja, ki udeležencem tečaja ni predstavljal nobenih težav. Čeprav je šlo zgolj za osvežitev znanja, je dobrodošlo, da se podobni obnovitveni tečaji izvajajo enkrat letno. Tečaj je vodil naš jamar, jamarski reševalcev in zdravstveni delavec v ZD Trebnje, Frenk Jenkole, pomagal pa mu je Aleš Globokar.
Udeleženci: Aleš Globokar, Frenk Jenkole, Janez Hočevar, Leopold Bregar, Mateja Podržaj, Tea Oberstar, Tanja Podržaj, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki