IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

!!!Sežana (04.09.2021)
V soboto zjutraj smo se v kamnolomu pri Sežani zbrali jamarji, bodoči jamarji in jamarski pripravniki ter inštruktorji jamarstva, da uspešno izpeljemo izpite v organizaciji JZS. Po uvodnem nagovoru vodje izobraževalne službe, Klemna Mihaliča, so bodoči jamarski pripravniki in jamarji ter kandidat za inštruktorja pričeli s pisanjem teoretičnega dela izpita. Sledilo je preverjanje testov, katere so vsi uspešno opravili. Potem se je začelo zares. Inštruktorji so zasedli svoje točke, izpitniki pa so počasi pridobivali kljukice na svojem seznamu preverjanja znanj. Največ dela je bilo na preverjanju opreme, saj brez uspešno opravljene točke, ni bilo mogoče iti na poligon. Poligon so vsi uspešno opravili, kot tudi delovne točke, kjer so za trenutek odložili opremo. Že brez pripekanja sonca jim je bilo več kot vroče. Varstvo jam, prva pomoč, izdelovanje sidrišč in vozlov, dokumentiranje jam ni nikomur povzročalo večjih preglavic. Pozno popoldan so uspešno opravili izpite vsi prijavljeni. Sedaj pa samo srečno po jamah :)
Udeleženci: Nina Mandelj, Tanja Podržaj


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki