IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

!!!Malikovec (26.07.2020)
Igra sonca in meglic je zgodaj zjutraj, ko smo se odpravili od doma, naznanjala, da se bo naredila čudovita nedelja, ki kar kliče po dogodivščinah v naravi. A ker je tudi kazalo, da bo vroče, smo se krški jamarji odločili, da se raje vsaj za kakšno minuto skrijemo v hladno podzemlje. V Semiču so za zaspance najprej poskrbeli s kavo, nato pa smo odrinili proti jami Malikovec, ki je ravno pravšnja za urjenje bolj ali manj izkušenih jamarjev. Tam je Žana, vodjo izobraževanja ter Sašo, ki nabira znanje, pričakala Tanja, inštruktorica in jamarska reševalka. »Izvoli štrik, tam je drevo, tam jama, opremi in se spusti v globino,« je bila Tanja jasna z navodili. In tako je pod njenim budnim očesom nastajala vpletena osmica, pa šestica z dvojno zanko, pa da so ploščice na steni obrnjene prav ter vse ostalo, kar spada k varnemu spustu v jamo in urjenju, da jamar pripravnik oziroma jamarka pripravnica postane prava jamarka. Nato sta se nam pridružila še kolega Mima in Lucija, ki sta spomnila, da sta na Smuku, ki se dviga nad semiško dolino, dve luknji za preveriti. Velja, smo se strinjali vsi prisot
Udeleženci: Alojz Malenšek, Jože Fir, Leopold Bregar, Lucija Škof, Saša Senica, Tanja Podržaj, Žan Jakob Stariha, Živa Melin


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki