IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

!!!Cave rescue training Macedonia (24.09.2010)
Med 24.9.2010 in 4.10.2010 je v rezervatu Jasen v Makedoniji potekal mednarodni tečaj reševanja iz jam. Udeležba je bila rekordna, 29 udeležencev iz 10 držav (Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije, Albanije, Turčije, Bolgarije, Romunije in Madžarske).
Prvi dan, v nedeljo smo imeli preverjanje znanja vrvne tehnike na steni in učenje enostavnejših reševalnih manevrov. V ponedeljek smo nadaljaveli s spoznavanjem novih reševalnih manevrov, na koncu pa že naredili prvi izvlek na steni. V torek smo se razdelili v dve skupini in vsaka skupina je naredila izvlek iz ene enostavne jame globine okoli 50 m, popoldan pa smo trenirali snemanje poškodovanca z vrvi. V sredo dopoldan smo spoznali še zadnje reševalne manevre, popoldan pa pripravili vse za četrtkov izvlek, kateremu so prisostvovali tudi novinarji. V četrtek zjutraj najprej "generalka", nato pa prikaz za novinarje. Z vsakim izvlekom smo bili boljši, prvi je trajal 35 minut, zadnji pa 19. Popoldan smo si vzeli čas za ogled Skopja. V petek smo cel dan porabili za terijo in pripravo na sobotno zaključno vajo. V soboto nas je vse
Udeleženci: Tanja Podržaj, Uroš Ilič


Stena nad Poltarco-Krška jama (09.05.2010)
Zbrali smo se pred krško jamo in očistili pobočje vhoda. Nato smo odšli v steno Poltarice in tam izvedli društvene predizpite,katerih so se udeležili tudi trije člani Brežiškega kluba in naš novi član Aljaž Celarc.
Udeleženci: Jože Perko, Marko Pavlin, Uroš Ilič, Urban Slana


stena nad Poltarco (27.02.2010)
Ob 7:30 smo začeli z letošnjo jamarsko šolo. Najprej smo si hoteli ogledati jamo Poltarco, vendar zaradi visoke vode nismo mogli daleč. Od daleč izza ovinka smo videli slap. Nato smo na steni trenirali uporabo vrvne tehnike. Žan, David in Aljaž so se že prvi dan naučili veliko.
Udeleženci: Alojz Malenšek, Darko Hribar, Leopold Bregar, Tanja Podržaj, Uroš Ilič, Urban Slana


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki