IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Velika Vratnica (20.03.2011)
Z tečajniki, že skoraj starimi mački smo se spustili v brezno Velike Vratnice. Akcija je potekala tekoče in brez problemov, saj smo bili že po uri in pol vsi skupaj na površju.
Udeleženci: Blaž Primc, Jan Markovič, Marko Pavlin, Matjaž Šoštarič, Primož Fink, Žan Jakob Stariha


Stena nad Poltarco (06.03.2011)
Zopet smo z tečajniki v steni trenirali vrvno tehniko z povdarkom na prehodu preko vozla in obračanju na vrvi.
Udeleženci: Aljaž Celarc, Alojz Malenšek, Blaž Primc, Marko Pavlin, Tanja Podržaj, Žan Jakob Stariha


Krka (05.03.2011)
V okviru Jurčičevega pohoda se je v izvedbi podružnične šole na Krki na osnovi turistične naloge predstavil tudi JK Krka in TD Krka. Otroci z učiteljicami so pripravili zaniv program kjer so predstavili tudi delovanje JK Krka.
Udeleženci: Marko Pavlin, Nataša Lukman


Stena nad Poltarco (27.02.2011)
Zopet smo z tečajniki trenirali vrvno tehniko v steni nad Poltarco in sicer prepenjanje skozi pritrdišče gor-dol prehod preko vozla gor -dol ter prehod preko prečnice.Nekaj malega pa smo potrenirali tudi vozle.
Udeleženci: Blaž Primc, Boštjan Slana, Jan Markovič, Marko Pavlin, Matjaž Šoštarič, Primož Fink, Tanja Podržaj, Žan Jakob Stariha


Poltarca (08.02.2011)
V steni pred Poltarco smo izvedli trening vrvne tehnike za nove člane. Od poslanih šestih vabil se je odzval le Matjaž Šoštarič. Opremili smo dve smeri. Po treh urah treninga je bil že samostojen na vrvi in je popolnoma samostojno obvladal zahtevane manevre. Na koncu smo si ogledali še jamo Poltarico in posneli nekaj fotografij.
Udeleženci: Jan Markovič, Marko Pavlin, Matjaž Šoštarič, Urban Slana


Osnovna šola Krka (31.01.2011)
Petemu razredu osnovne šole na Krki smo tega dne predstavili delovanje JK Krka in jamarstvo.
Udeleženci: Lojze Oberstar, Marko Pavlin, Tea Oberstar


LP2 (23.01.2011)
Pridružil sem se programu Mali rak, v okviru katerega smo na ogled jame peljali otroke iz Moravč, Ljubljane in Rateč. Nekateri so se ustrašili vhodne ožine, ostali pa se pogumno spustili v jamo in po ogledu njenih lepot jim ni bilo žal. Najmlajši udeleženec je imel 7 let, ki se je pod nadzorom sam spustil v brezno. »Lokalna vodiča«, Zdenka in Boni, sta obisk popestrila s podrobnostmi o jami. Več fotografij
Udeleženci: Uroš Ilič


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki