IZOBRAŽEVANJE

Jamarskega kluba KRKA

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
   Jamarski klub Krka

za leto: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

!!!Dolenjski jamarski tabor (08.10.2016)
Minuli konec tedna (7. – 9. oktober) se je odvijal po več letih prekinitve Dolenjski jamarski tabor, ki so ga sestavljali jamarji iz JK Novo mesto, JK Brežice, JK Kostanjevica na Krki, DZRJ Ribnica, Belokranjski JK Črnomelj in JK Krka. Zadnji tovrstni tabor je bil leta 1996 in čas je že bil, da obudimo tradicijo. Številne priprave so se začele že mnogo prej. Delavni odbor je bil sestavljen iz predstavnikov treh klubov (JK Brežice, JK Novo mesto in JK Krka), ki so bili tudi glavni pobudniki tabora. Za letošnjega glavnega organizatorja je bil izbran in potrjen naš klub, saj ravno v letošnjem letu praznujemo svojo 10. obletnico delovanja in se nam je zdel tabor kot idealen zaključek Našega leta. Gonilna sila organizacije Leopold B. je imel tako ves čas polne roke dela, saj so se prve priprave pričele že konec avgusta: iskanje in ogled primerne lokacije, oblikovanje in pošiljanje vabil društvom, dogovori o organizaciji dogodka znotraj kluba, pisanje prošenj za finančne donacije, iskanje predavateljev in inštruktorjev, izdelava predstavitev, priprava zanimivih jamarskih igric, izdelava majic, itd..
Udeleženci: Alojz Malenšek, Bojan Grčman, Janez Jerman, Leopold Bregar, Mateja Podržaj, Tanja Podržaj, Urban Slana, Žan Jakob Stariha


!!!Stena nad Poltarico (03.09.2016)
Minulo soboto, 3. septembra so pri izviru Poltarice v Gradičku pri Krki potekali izpiti Jamarske zveze Slovenije v sodelovanju z lokalnim Jamarskim klubom Krka, ki letos praznuje svojih prvih 10 let delovanja. Začeli so že zgodaj zjutraj, ko so se na parkirišču pred izvirom Poltarice zbrali vsi kandidati za izpit jamarski pripravnik in USJD+jamar, skupaj s svojimi spremljevalci ter inštruktorji jamarstva. Vodja Izobraževalne službe JZS je pozdravil navzoče in delo je hitro steklo. Kandidati so najprej pisali teoretični del izpitov (izpitne pole), inštruktorji pa so začeli s postavljanjem delovišč za praktični preizkus njihovega naučenega znanja. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu je najprej sledil preizkus znanja iz prve pomoči in varstva jam. Medtem časom so inštruktorji opremili poligon nad izvirom Poltarice, kjer ima JK Krka že pripravljeno "plezalno" steno. Opremili so dve smeri, eno za plezanje čez postavljena sidrišča, vozel na vrvi in čez prečnico, druga smer pa je bila namenjena opremljanju in razopremljanju smeri za pridobitev naziv USJD+jamar. V isti steni je bil pripravljen
Udeleženci: Aleš Globokar, Alojz Malenšek, Anton Oberstar, Bojan Grčman, Janez Hočevar, Jože Kozinc, Jani Perovšek, Lojze Oberstar, Mateja Podržaj, Primož Fink, Primož Pahar, Robert Godec, Tomaž Hrovat, Tanja Podržaj, Urban Slana


IZOBRAŽEVANJE 2008

Tudi v tem letu smo meseca marca organizirali tečaj za jamarskega pripravnika in jamarja. Na začetku smo tečajnike najprej seznanili z opremo, nato pa smo skupaj skozi več akcij »natrenirali« vrvno tehniko in tovariško pomoč. Tečajniki so se uspešno in z veseljem udeleževali zlasti akcij, na katerih smo odkrivali in raziskovali nove jame. Dobro pripravljeni in z ustreznim jamarskim znanjem so izpite v Ribnem pri Bledu uspešno opravili vsi tečajniki.

IZOBRAŽEVANJE 2007

Izvedli smo izobraževanje o merjenju in dokumentiranju jam ter izdelavi zapisnikov. Vložen trud se nam obrestuje z oddanimi zapisniki v tekočem letu. Organizirali smo tečaj za naziv jamar. Oba tečajnika sta v Rakovem Škocjanu v organizaciji izobraževalne službe Jamarske zveze Slovenije izpit uspešno opravila. V klubu smo izpeljali tečaj jamarskih pripravnikov za varno opremljanje jam in reševanje poškodovanca iz vrvi.

V okviru Jamarske reševalne službe Slovenije je inštruktor JRS, član JK Krka, izobraževal tudi člane drugih jamarskih klubov za naziv jamarski reševalec, ki so uspešno opravili izpit.

IZOBRAŽEVANJE 2006

Bili smo učitelji številnim zainteresiranim ljubiteljem jamarstva.

Preko poletja 2006 smo usposabljali jamarske pripravnike našega kakor tudi drugih jamarskih klubov. Raziskovali smo nove jame, se učili vrvne tehnike in obiskovali že raziskane jame. Jamarska zveza Slovenije nam je zaupala organizacijo in izvedbo izpitnih postopkov za pridobitev naziva "Jamar pripravnik" pod mentorstvom JD Semič.

Preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja, ki se ga je udeležilo 23 izpitnikov iz jamarskih klubov Krka, Črnomelj, Rakek, Prebold, Velenje, Bled in Ajdovščina, je bilo 23.9.2006 na Krki. Večmesečno in strokovno delo inštruktorjev je botrovalo k pridobitvi naziva "Jamar pripravnik" vseh 23 izpitnikov, ki so doživeli "neobičajni" krst in prejeli priznanja.

Prikaz krsta
Z diplomo v roki